Lovpligtige eftersyn


Vi er godkendt til at foretage alle typer af eftersyn på alt fra løftegrej til taljer, kompressorer og porte, blot for at nævne nogle stykker. Laver du en serviceaftale med os, kan du koncentrere dig fuldt ud om det du er bedst til, så vender vi automatisk tilbage når der igen er ved at være gået et år – så vi kan sikre dig at du overholder de gældende regler. På den måde undgår du uheldige overraskelser.

Vi er naturligvis yderst seriøse og respekterer din arbejdsdag i enhver henseende, så vores lovpligtige eftersyn og service udføres altid så hurtigt som muligt og med mindst mulig gene for din daglige drift.

Industriservice


Vi er parate til at rykke akut ud, når det drejer sig om uforudsete situationer, hvor hurtig retablering af dit produktionsanlæg er påkrævet.

Hvis du har behov for at udjævne produktionsspidser eller få foretaget planlagte rutineeftersyn og vedligeholdelse, kan du "leje" en del af vores arbejdsstyrke i perioder på dage, uger eller op til flere år. 

Vi forestår Industriservice for mange store industritekniske anlæg såsom på:

  • Rockwool
  • Knauf
  • Aalborg Portland
  • Ørsted - Studstrupværket
  • Kronospan

Værftarbejde / Maritime opgaver


Vi har stor erfaring med kraner i den martime verden. Dette er lige fra mindre hydraulik kraner på mindre skibe, til de største kraner på borerigge såsom Mærsk Inspirer. 

Det vigtigt at det er erfarne selvstændige folk man sender ud til maritime opgaver, og vi kan stå indenfor, at det er vores folk!

Ring 28 19 32 05